Året har bara börjat, men när säsongen 2014 hägrar finns ingen tid att ligga i tv-soffan. Idag inleddes eldträningarna 2014 där Gyllene Lejonets erfarne springare, knabstruppern Helge, guidade nya och oerfarna hästar genom elden.

The year has just begun, but when the new season is around the corner there is no time to be lazy. Today we started the practice for the fire shows of 2014. The horse of the Golden Lion, the experienced knabstrupper Helge, guided the new and inexperienced horses through fire.

Samling utan träns mellan brinnande facklor, även Helge fick nya utmaningar under träningen.
Collection without bridle between burning torches, even Helge got new challenges during training.

Två nya hästar i en vacker eldkadrilj (tyvärr mobilfoto).
Two new horses in a beautiful fire quadrille (unfortunately mobile photo).