Det är
Livrustkammaren som ordnar och vi har varit med sedan flera år tillbaka.

I år var det
Riddar Bo som var där och förevisade rustning som barnen också fick prova
själva.

Foto: Bo Edman